Header image  
 
 
 

"...Vi har lokaliserat Titanicflottan under ledning av Amiral Führ, men vi har fortfarande inte dom inom synhåll. Vi föreslår att det bästa sättet att gå till väga är att skjuta på måfå inom deras område och lyssna på krevaderna från granaterna...

...Våran underrättelsetjänst, KGB (Korkens Gula Baskrar), indikerar att storleken på deras flotta är densamma som våran, och har tvingats till samma taktik som oss. I enlighet med HF Krolex-Cupreglerna, ges eld med en granat i taget och förluster rapporteras omedelbart...

...Enligt order har du blivit satt till att föra befälet då Presidenten knyter nya tackel. Välj ett mål genom att klicka i en ruta på den vänstra spelplanen. Den högra visar statusen på din egen flotta. Information om kvarvarande styrka hos fienden visas längst ned...

...Vi tror att slaget inte är slut förrän den ena flottan är helt utplånad. Våra hyrbåtar väntar på dina order. Vi litar på dig!..."